scheinbar

scheinbar = zdánlivě, patrně (příslovce)

                     zdánlivý, pravděpodobný, údajný

                     (přídavné jméno)

příklady z praxe:

Dies ist ein nur scheinbar günstiges Angebot. Toto jen patrně výhodná nabídka.

Wir haben dieses Jahr scheinbar einen guten Sommer.  Tento rok máme údajně dobré léto.

Sie ist nur scheinbar unabhängig. Je jen zdánlivě nezávislá.