scharf

scharf = ostrý, pálivý, agresivní (přídavné jméno)

               ostře, naostro (příslovce)

základní fráze:

scharf gewürztes Gericht - ostře kořeněné jídlo

ein Fernglas scharf einstellen - zaostřít dalekohled

příklady z praxe:

Ich musste scharf bremsen. Musel ostře brzdit.

Das Foto ist leider nicht ganz scharf. Fotka není bohužel příliš ostrá.

Die Soße ist mir zu scharf. Omáčka je na mě příliš pálivá.