sane

sane = rozumný, příčetný

příklady z praxe:

a sane decision - rozumné rozhodnutí

Leaving was the only sane option she had. Odchod byl jediná rozumná možnost, kterou měla.