rube

rube = buran, křupan, venkovský balík

příklady z praxe:

They treated us as if we were a bunch of rubes.  Oni s námi zacházeli, jako bychom byli banda křupanů.

You are stupid rube. Jsi hloupý buran.