roommate

roommate = spolubydlící

příklady z praxe:

We were roommates in college. Byli jsme spolubydlící na koleji.

Roommate picked me up a book in the library. Spolubydlící mě vyzvedl knihu v knihovně.