rivulet

rivulet = potůček, říčka

příklady z praxe:

small rivulets trickled down the side of the cliff - malé říčky stékali po straně útesu

rivulets of water - potůčky vody

Rivulets of sweat ran down her hot body. Potůčky potu stékaly po jejím horkém těle.