ridiculous

ridiculous = směšný, legrační, komický

příklady z praxe:

She looks ridiculous in that outfit. Vypadal směšně v tom oblečení.

That's an absolutely ridiculous price for that sweater. To je naprosto směšná cena za ten svetr.

The concert was ridiculous, their best performance ever!  Koncert byl komický, jejich nejlepší představení všech dob!