respite

respite = oddech, úleva, odklad

základní fráze:

work without respite - pracovat bez dechu

příklady z praxe:

respite care - doplňková péče

a temporary respite - dočasný oddech

A brief interval of rest or relief - krátký interval odpočinku a úlevy