resemblance

resemblance = podobnost, podoba

                          podobat se (pravidelné sloveso)

základní fráze:

bear no resemblance to something - vůbec se nepodobat ničemu

bear a striking resemblance to somebody - být někomu neobyčejně podobný

příklady z praxe:

he resembles his father - podobá se svému otci

After the earthquake, the city resembled a battlefield. Po zemětřesení měto připomínalo bitevní pole.

Soldiers are trained under conditions that resemble real combat. Vojáci jsou vyškoleni v podmínkách, které se podobají bitevnímu poli.