requisite

requisite = potřeba (podstatné jméno)

                    potřebný, nezbytný (přídavné jméno)

příklady z praxe:

Collecting the requisite  data will be considerably harder and more expensive. Sběr nezbytných dat bude podstatně dražší a těžší. 

requisite skills - potřebné dovednosti

She has the requisite experience for the job. Má potřebné znalosti pro tuto práci.