renewal

renewal = obnova, prodloužení

příklady z praxe:

urban renewal - městská obnova

I want to renew our cooperation. Chci obnovit naši spolupráci.

She uses flowers in her art as symbols of rebirth and renewal. Ona používá květiny ve svém umění jako symbol znovuzrození a obnovy.