remorseful

remorseful = kajícný, litující, zkroušený

příklady z praxe:

He was feeling remorseful. Cítil výčitky.

remorseful view - kajícný pohled