remind

remind = připomenout, upozornit

základní fráze:

Remind me, call him. Připomeň mi, ať mu zavolám.

příklady z praxe:

Remind me what we discussed last time? Připomeň mi, o čem jsme jednali minule?

remind me water the flowers - připomeň mi zalít květiny

She reminds me my sister. Ona mi připomíná moji sestru.