relieved

relieved = uklidněný

základní fráze:

I'm really relieved. To jsem si oddechl.

I am (so) relieved! To se mi ulevilo!

příklady z praxe:

I'm relieved (that) you didn't tell her. Byl jsem klidný, že si jí to neřekl.

He was clearly relieved when we offered to pay for the damage. Byl značně uklidněn, když jsme mu nabídli zaplatit za škody.