reconcile

reconcile = smířit, srovnat

příklady z praxe:

He was reconciled to his fate.  Byl smířený se svým osudem.

reconcile accounts - srovnat účty

The estranged couple reconciled after a year. Odcizený pár se usmířil po roce.