recken

recken = natáhnout, protáhnout (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

sich auf die Zehenspitzen recken - vypnout se na špičky

den Arm in die Höhe recken - natáhnout rameno na výšku