rechtlich

rechtlich = právně, legálně (příslovce)

                    právní, legální (přídavné jméno)

základní fráze:

rechtlich unantastbar sein - být právně nedotknutelný

příklady z praxe:

rechtliche Gleichstellung - právní rovnost

Ist das denn rechtlich zulässig? Je to z právního hlediska možné?