raving

raving = nepříčetný, pominutý

příklady z praxe:

Luke looked at her as if she were a raving lunatic. Lukáš se na ní podíval jako by byla nepříčetný šílenec.

Sometimes he is raving  and excited, at others melancholy. Někdy je nepříčetný a nadšený, jindy melancholický.