ratty

ratty = rozladěný, nevrlý, ošuntělý

příklady z praxe:

I was beginning to be a bit ratty and fed up.Začínal jsem být trochu rozladěný a otrávený.

Those shoes are getting pretty ratty. Tyto boty jsou pěkně omšelý.

She was a bit ratty with me this morning. Byla na mně trochu nevrlá dnes ráno.