rasch

rasch = rychle, honem (příslovce)

              rychlý, pohotový, svižný (přídavné jméno)

základní fráze:

Die Epidemie griff rasch um sich.  Epidemie se rychle rozšířila.

Er ging rasch auf den Ausgang zu.  Rychle směřoval k východu.

příklady z praxe:

Es ging rascher, als man dachte. Šlo to rychleji, než si myslel.

rasche Fortschritte - rychlý pokrok