rancid

rancid = zatuchlý, žluklý, zkažený

příklady z praxe:

rancid butter - žluklé máslo

Some food become rancid quickly. Některé potraviny se kazí rychle.