raise

raise = zvýšení platu (podstatné jméno)

             zvednout, zvýšit, získat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

raise the bid - zvýšit nabídku

raise public awareness of something - zvýšit podvědomí veřejnosti o něčem

příklady z praxe:

raise the rent - zvýšit nájemné

raise the dust - zvednout prach

Raise your hand if you know the answer. Zvedni ruku, pokud znáš odpověď.