ragen

ragen = čnít, vyčnívat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.  Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.

příklady z praxe:

Felsblöcke ragen aus dem Wasser - balvany vyčnívají z vody

Ein Nagel ragt aus der Wand - Hřebík vyčnívá ze zdi.

Der Kopf eines Zuschauers ragte über die Menge. Hlava diváka se tyčila nad davem.