queer

queer = podivný, zvláštní, bizarní (přídavné jméno)

               teplouš, homosexuál (podstatné jméno)

               překazit

základní fráze:

queer fish - divný pavouk (hovorově)

queer somebody pitch - vypálit někomu rybník

příklady z praxe:

a queer situation - zvláštní situace

She had a queer feeling that they were being watched. Měla divný pocit, že je někdo sleduje.

I had a queer feeling that something bad was about to happen. Měla jsem divný pocit, že se něco špatného mělo stát.