purse

purse = dámská peněženka, pokladna, fond

              (podstatné jméno)

               našpulit rty (pravidelné sloveso)

základní fráze:

They stole my purse. Ukradli mě peněženku.

purse one's lips - našpulit pusu

příklady z praxe:

Many believe the work should be financed by the public purse. Mnozí věří, že jejich práce by měla být financována z veřejných zdrojů. 

She had enough money in her purse. Měla dost peněz ve své peněžence.