pumpkin

pumpkin = dýně

příklady z praxe:

pumpkin soup - dýňová polévka

Have already tried other dishes from pumpkin except pumpkin soup? Vyzkoušel si už jiné jídla z dýně kromě dýňové polévky?

I prepare pumpkin for Halloween. Připravuju dýni na Halloween.