prüfen

prüfen = otestovat, ověřit, zkontrolovat

                (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

die Studenten prüfen - přezkoušet studenty

etwas auf seine Festigkeit prüfen - zjistit něco o jeho síle

die Echtheit einer Sache prüfen - ověrit pravost věcí