prove

prove = prověřit, dokázat

              nepravidelné sloveso: proved, proven (proved)

základní fráze:

prove one's identity - prokázat svoji totožnost

prove somebody a liar - usvědčit někoho ze lži

příklady z praxe:

I will prove that my method is more effective than yours. Dokážu, že moje metoda je účinnějši než Tvoje.

It could not be proven that the suspect stole the money. Nemohlo být dokázáno, že podezřelý ukradl peníze.