protective

protective = ochranný, starostlivý

základní fráze:

protective clothing - ochranný oděv

příklady z praxe:

You must use protective equipment. Musíte používat ochranné pomůcky.

protective cover - ochranný kryt