pretend

pretend = předstírat, představovat si, hrát si,

                  (pravidelné sloveso)

základní fráze:

pretend illness - hodit se marod

příklady z praxe:

The children pretended to be cowboys. Děti si hrají na kovboje.

He pretended to make a phone call. Předstíral, že volá.

She opened the book and pretened to read. Otevřela knihu a předstírala, že čte.