predigen

predigen = kázat, hlásat, žvanit

                   (pravidelné sloveso)

základní fráze:

jemandem Moral predigen - někomu kázat o morálce

příklady z praxe:

das Evangelium predigen - kázat evangelium

gegen Hass, von der Vergebung der Sünden predigen - kázat proti nenávisti, od odpuštění hříchů

Wasser predigen und Wein trinken - kázat vodu, pít víno