Přání k Velikonocům v angličtině

VELIKONOCE V ANGLICKÝCH ZEMÍCH

Typickou tradicí je "Easter Egg Hunt" neboli "Lov na vajíčko", kdy rodiče poschovávají plastická vajíčka s hračkami a sladkostmi do trávy. Děti je na znamení hledají.

Ve Spojených státech amerických je rozšířené na velikonoční neděli chodit na bohuslužby do kostela.

Ve Velké Británií obdarovává od 12. století panovník chudé. Dnes se jedná spíš o symbolický význam, kdy jsou každoročně raženy mince s velikonoční tématikou. Děti ve školách a školkách vyrábí co nejoriginálnější klobouky, které zdobí velikonočně.

V Kanadě děti barví velikonoční vajíčka. Na velikonoční pondělí má většina obyvatel volnou a typickou pochotkou jsou vajíčka smíchaná s javorovým sirupem.

PŘÁNÍ K VELIKONOCŮM

Wishing everyone wonderful blessed Easter.Přejeme všem krásné požehnané Velikonoce.

Easter symbolizes the renewal of life. I wish you and your family the renewal of life, love and happiness. Velikonoce symbolizují obnovu života, přeji Vám i Vaši rodině obnovu života, lásky a štěstí.

Celebrate this Easter with a heart filled peace, joy and cheer! Have a happy Easter  Oslavte tyto Velikonoce se srdcem naplněným mírem, radostí a potěšením. Veselé Velikonoce

May the beauty, the joy and the blessing of Easter, fill you life with special happiness. Ať krása, radost a požehnání Velikonoc naplní Váš život zvláštním štěstím.