Přání k Valentýnu v němčině

PŘÁNÍ K VALENTÝNU V NĚMČINĚ

Du bist die Sonne, die mein Herz erwämt an kalten Tagen. Du bist der Stern, der meine dunkle Nächte erhällt. Du bist die Liebe meines Lebens. Du mein Valentine! Jsi slunce, které mé srdce zahřívá v chladných dnech.Jsi hvězda, která rozsvěcí temné noce. Jsi láskou mého života. Ty můj Valentýne!

Ich wünsche mir jeden Tag mit dir zu verbringen, dich zu verwöhnen, dir zu ziegen wie gern ich dich hab. Přeji si strávit s Tebou každý den, rozmazlovat Tě a ukazovat Ti, jak Tě mám rád.

Für die Welt bist du jemand, aber für jemand bist du die Welt. Pro svět jsi někdo, pro někoho jsi svět.

Die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ist ein Geheimnis, aber jeder Moment mit dir ist ein bezauberndes Geschenk! Minulost je historie, budoucnost je záhada, ale každá chvíle s Tebou je jako okouzlující dárek!

Für immer in deinen Armen liegen, für immer deine Nähe spüren. Für immer deine Lippen küssen, nie getrennt sein müssen. Für immer in deinen Augen schau'n, für immer möchte ich dir vetrauten. Für immer mit dir zusammenleben, alles würd ich dafür geben. Du bist der wichtigste Mensch für mich. Ich wollt dir nur sagen: Ich liebe dich. Navždy ležet v Tvé náruči, navždy Tvoji blízkost pociťovat. Navždy Tvé rty líbat, nesmět být od sebe. Navždy v Tvých očích se vidět, navždy Ti chci důvěřovat. Navždy s Tebou žít, vše bych za to dala. Jsi pro mě ten nejdůležitější člověk, chci Ti jen říct: Miluji Tě.

Was soll ich dir schreiben? Was soll ich dich geben mein Schatz? Ich hab nur ein Herz, das fühlt und spricht:"Ich liebe dich mein Schatz". Mehr weiss ich nicht. Co Ti mám psát? Co Ti mám dát miláčku můj? Mám jen srdce, co cítí a říká:"Miluju Tě můj miláčku".Víc nevím

Zum Valentinstag, ein Tag der Liebe möchte Dir nur sagen, dass ich Dich sehr liebe! Eine Rose ist ein Muss, aber vorher bekommst du von mir einen dicken Kuss. K Valentýnu, dni lásky, chci Ti říct, že Tě moc miluju! Růže je nutnost, ale předtím ode mně dostaneš velkou pusu.

Ich blieb wie ich bin und werde mich nicht ändern, aber für dich wür ich mich ändern weil du das wichtigste in meinen ganzen Leben bist. Zůstávám taková, jaká jsem a nebudu se měnit, ale kvůli Tobě se změním, protože Ty jsi nejdůležitější v mém celém životě.