Přání k Valentýnu v angličtině

PŘÁNÍ K VALENTÝNU V ANGLIČTINĚ

You are unique.You are caring and you are The Best. And I am the luckiest, that I have you in my life.Happy Valentine's Day my sweet heart. Jsi vyjímečná. Jsi laskavá a nejlepší. A já jsem nejšťastnější, že Tě mám ve svém životě. Šťastný Valentýn, moje srdíčko

I want to wake up to see you by my side, and I want to feel you next to me, the last thing before I go to sleep and I want to share every moment with you. Chci vstávat a vidět Tě na své straně a cítit Tě vedle sebe, poslední věc předtím než jdu spát a sdílet každou chvilku s Tebou.

Love is like sky, love is like dream, love is one word and everything between. Love is like fairytale come true. I found love when I found you. Láska je jako obloha, láska je jako sen, láska je jedno slovo a vše mezitím. Láska je jako pohádka se šťastným koncem. Hledala jsem lásku dokud jsem nenašla Tebe.

Like sun without sky, like night without stars, I can't be without you. I love you very much. Jako slunce bez nebe, jako bez hvězd noc, nemůžu být bez Tebe, miluju Tě moc.

My only love, I like sleeping next to you, I like waking up next to you, I like every moment near you. I am happy, that I can be with you. Moje lásko jediná, ráda vedle Tebe usínám, ráda se vedle Tebe probouzím. Mám ráda každou chvíli v Tvé blízkosti. Jsem šťastná, že můžu být s Tebou.

I send you a flower, and greetings from my heart. I love you, Happy Valentine's Day. You are my only love in the world. Posílám Ti kytičku, pozdravy od srdíčka. Miluji Tě, krásného Valentýna. Jsi moje jediná láska na světě.

St. Valentine is a beatiful holiday, we enjoy lot of games, today is our night, I love you very much. Valentýn je krásný svátek, užijeme si hodně hrátek, dnes je naše noc, miluju Tě moc.

The sms is coming you now, read it, it's very beatiful. I am sending you wish, I want to be with you every moment. You are my only love, please stay with me. Sms Ti teď přichází, přečti si ji, je moc hezká. Posílám Ti přání, chci být s Tebou každou chvíli. Jsi moje láska jediná, prosím, zůstaň se mnou.