Přání k narozeninám v němčině

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM V NĚMČINĚ

Alles Gute zum Geburtstag und jeden Tag Frohsinn und Zufriedenheit. Všechno nejlepší k narozeninám a každý den dobrou náladu a spokojenost.

Liebe ... Ich wünsche dir für das neue Lebensjahr viel Glück, viel Zufriedenheit, viele erfüllunge Wünsche, Gesundheit und noch viel mehr. Geniesse diesen Tag und Abend im Kreise von netten Leuten. Drahá ...Přeji Ti v novém roce hodně štěstí, spokojenosti, splněných přání, zdraví a mnoho dalšího. Užij si tento den a večer v okruhu milých lidí.

Möge dir das neue Lebensjahr Glück, Gesundheit, sowie viele schöne Momente. Ať Ti nový rok přinese štěstí, zdraví a rovněž mnoho krásných momentů.

Ich wünsche Dir: Freude am jeden Tag, einen Engel auf jedem Weg, ein Licht in der Dunkelheit und einen Menschen der dich liebt, denn du das es verdient. Alles Liebe zum Geburtstag Přeji Ti:Radost každý den, anděla strážného na cestě, světlo v temnotě, člověka, který Tě bude milovat, neboť si to zasloužíš. Všechno nejlepší k narozeninám. 

Heitere Tage, frohe Stunden,

viel Glück mit Erfolg verbunden,

stets Gesundheit, Sinn zum Scherzen-

dieser Wunsch heut' kommt zum Herzen.

Veselé dny, veselé hodiny,

hodně štěstí spojené s úspěchy,

vždy zdraví, smysl pro žertování,

toto přání dneska pochází ze srdce.

Wir alle wissen, was wir an Dir haben, auch wenn wir es nicht immer sagen. Doch was waren wir ohne Dich, vergiss es nicht, wir brauchen Dich. My všichni víme, co v Tobě máme, i když to často neříkáme. Vždyť co bychom byli bez Tebe, nezapomeň, že Tě potřebujeme.

Ich wünsche, dass du auch dieser Welt, viel Glück und Freude erhältst. Dass deine Gesundheit dich lange noch wärst und du weiterhin viel Lieben mit mir teilen würdest. Přeji, abys na tomto světě zažil hodně štěstí a radost. Abys byl ještě dlouho zdravý a nadále abys se mnou sdílel hodně lásky.