Přání k narození ditěte v němčině

PŘÁNÍ K NAROZENÍ DÍTĚTE

Den Entschluss, ein Kind in die Welt zu setzen ist keine Kleinigkeit. Es bedeutet, dass man fortan sein Herz außerhalb seines Körpers herumlaufen lassen muss. Rozhodnutí přivést dítě na svět není žádná maličkost. To znamená, že od této chvíle musíte nechat srdce pobíhat mimo své tělo.

Herzlich willkommen hier auf die Erde, ich wünsche dir alles Gute mein Kind. Möge Dein Leben ein glückliches werden, so glücklich wie deine Eltern jetz sind. Vítej zde na zemi, přeju Ti všechno nejlepší mé dítě. Ať je Tvůj život šťastný, tak šťastný, jako jsou právě teď Tvoji rodiče.

Ich gratulliere ganz herzlich zum Baby! Der Kleinen viel Gesundheit und Euch ruhige Nächte! Srdečně blahopřeji k miminku. Maličkému hodně zdraví a Vám klidné noci.

Hurra! Hurra! Nun ist er da! Ein Junior, klein, aber perfekt, wenn er auch noch in den Windeln steckt. Ich wünsche für Kind und Elternschaft, Gesundheit, Freunde und viel Kraft. Hurá, hurá! Už je tady! Junior malý, ale perfektní, i když je stále ještě v plenkách. Přeji dítěti a rodičům, zdraví, přátelé a hodně síly.

Es ist ein Wunder, sagt das Herz. Es ist eine große Verantwortung, sagt der Verstand. Es ist sehr viele Sorge, sagt die Angst. Es ist ein Geschenk Gottes, sagt der Glaube. Es ist Herausforderung, sagt die Erfahrung. Es ist das größte Glück, sagt die Liebe. Je to zázrak, říká srdce. Je to velká zodpovědnost, říká mysl. Je to hodně starostí, říká strach. Je to dar od Boha, říká víra. Je to obrovská víra, říká zkušenost. Je to největší štěstí, říká láska.

So viele Träume, so viele Wünsche, so viele Hoffnungen, so viele Fragen, so viel Gefühl...so ein klein Mensch. Herzlich willkommen im Leben kleine Prinzessin, kleiner Prinz! Tolik snů, tolik přání, tolik naděje, tolik otázek, tolik pocitů...takový malý člověk. Vítej v životě, malá princezno, malý prnci!

Das Geburt eines Kind ist immer ein Grund zur Freude, aber lasst mir Euch sagen, jetzt wird es bunt. Die ersten Monate werden so schnell vergehen, auch wenn es turbulent war, werdet ihr sagen, es war wunderschön. Narození dítěte je vždy důvod se radovat, ale dovolte mi Vám říct, teď to bude rozmanité. Prvních pár měsíců pomine tak rychle, i když to bude neklidné, budete říkat, jak to bylo krásné.