Přání k narození dítěte v angličtině

PŘÁNÍ K NAROZENÍ DÍTĚTE

Congratulions with the arrival of new happy and healthy newborn! May you cherish this special time that only comes around once and may it make for lots of wonderful memories. Gratulujeme k příchodu Vašeho nového, šťastného a zdravého novorozence! Važte si této zvláštní doby, která příjde jen jednou a ať vytvoří spoustu krásných vzpomínek. Vše nejlepší a hodně lásky

You must be soo happy! Wishing you happy memories with you little angel. Musíte být taak šťastní. Přeji Vám šťastné chvíle s Vaším andílkem

Congratulions to the proud parents who have such a sweet baby. Gratulujeme hrdým rodičům, kteří mají tak sladké dítě

Dear baby, be ready to get all the love and pampering from your lucky parents. Drahé dítě, buď připraveno dostat veškerou lásku a rozmazlování od svých rodičů.

Parenthood is a wild ride full of love, laugher questions, anxiety, learning, excitement, craziness, hugs, kisses and much more. Congrats on your baby girl/baby boy. Rodičovství je divoká jízda plná lásky, smíchu, otázek, úzkosti, učení, vzrušení, šílenství, objetí, polibků a mnohem víc. Gratulujeme Vám k holčičce/chlapečkovi

Not all treasure is silver and gold. Congratulions on your personal new treasure and little darling. Ne všechny poklady jsou stříbrné a zlaté. Gratuluji k Vašemu novému soukromému pokladu, malému zlatíčku.

Your baby has finally made it to the big bad world but it doesn't know yet, that it has two most amazing parents to help sail thought it. Congratulions mommy and daddy. Vaše dítě se konečně dostalo do velkého zlého světa, ale ještě neví, že má dva nejúžasnější rodiče, kteří mu pomohou proplout. Gratulujeme mamince a tatínkovi