pour

pour = lít, sypat, proudit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

pour water coffee - zalít vodou kafe

pour out one's heart - vylít si srdce

příklady z praxe:

She poured her feelings best friend. Vylíčila své pocity nejlepší kamarádce.

Smoke poured out from the chimney. Kouř proudil z komína.

Pour the sauce over the pasta. Nalijte omáčku na těstoviny.