Poptávka v němčině

OBSAH POPTÁVKY

Údaje o adresátovi a odesílateli

Předmět poptávky - přesně vyjádřit (např. Poptávka po laminátových deskách)

Přesná specifikace materiálu či služeb (množství, cena)

Informace o dodání zásilky

Platební podmínky 

Další ujednání  (termín nabídky, mezinárodní právní úprava...)

Základní fráze při psaní poptávky v němčině:

a) úvodní
Wir wenden uns an Sie auf Empfehlung der Firma.Obracíme se na Vás na doporučení firmy

Wir suchen Geschäftspartner. Hledáme obchodní partnery.

Wir haben besonderes Interesse an. Máme zvláštní zájem o

Wir haben über Ihre Firma in der Zeitschrift Business gelesen. Četli jsme o Vaší firmě v časopise Podnikání.

Wir haben auf der Messe Ihren Stand besichtigt. Navštívili jsme na veletrhu Váš stánek.

Wir haben auf Ihre Firma gute Referenz gehört. Slyšeli jsme na Vaši firmu dobré reference.

b)závěrečné

Wir werden uns sehr freuen, in Ihren Lieferantenkreis aufgenommen zu werden. Potešilo by nás, kdybyste nás zahrnuli do Vašeho okruhu dodavatelů.

Wenn Sie interesiert sind, ein ausführliches Angebot abzugeben, kontaktieren Sie bitte unserem Mitarbeiter Herrn Novák. Pokud máte zájem poskytnout nám podrobnou nabídku, kontaktujte prosím našeho kolegu pana Nováka.

Wenn uns Ihre Bedienungen entsprechen werden, können Sie mit regelmässigen Bestellungen rechnen. Budou-li nám Vaše podmínky vyhovovat, můžete počítat s pravidelnými objednávkami.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Těšíme se na Vaši zprávu.

Wir bitten Sie um verbindliches Angebot. Žádáme Vás o závaznou nabídku.

Zdroje:

PŠČOLKOVÁ, Miroslava. Obchodní korespondence v němčině. první. Brno: Computer Press a.s., 2003. ISBN 80-7226-926-7.

MENZEL, Wolfgang W. a Michael KUHN. Obchodní korespondence v němčině: Obchodní i soukromá. první. Brno: Computer Press a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1472-8.