Poptávka v angličtině

OBSAH POPTÁVKY

Údaje o adresátovi a odesílateli

Oslovení adresáta a úvodní fráze dopisu

Vyjádření zájmu o dané zboží či službu

Bližší informace o zboží či službě

Závěrečné fráze dopisu

Základní fráze při psaní poptávky v angličtině

a) úvodní

We have seen you advertisement in our business magazine.  Viděl jsem Váš inzerát v našem podnikatelském časopise.

I received your adress from...and I would you like. Dostal jsem Vaši adresu od a rád bych..

I am again in the market for office equipment. Mám opět zájem o kancelářské vybavení.

With regard to our earliest phone call, mail, meeting, I would to ask you. S odkazem na náš dřívejší telefonický rozhovor, mail, setkání bych Vás chtěl požádat.

Please provide us with information regarding... Prosím, poskytněte nám informace ohledně...

I found your company on an Internet business server. Našla jsem Vaši společnost na internetovém serveru o podnikání.

b) závěrečné

We look forward to hearing from you and thank you in advance for your company. Těšíme se na Vaší odpověď a předem děkujeme za spolupráci.

Thank you in advance for your reply. Předem děkuji za odpověď.

The enquiry is urgent - please reply by return. Vaši nabídku očekávám obratem, protože poptávka spěchá.

We look forward to our cooperation. Těšíme se na budoucí spolupráci.

Zdroje:

KOLEKTIV ANGLICTINA.COM. Obchodní korespondence v angličtině. první. Brno: Computer Press a.s., 2008. ISBN 978-80-251-1920-4.

KOKTAVÁ, Petra a Petra MATÚŠŮ. Obchodní korespondence v angličtině. druhé. Brno: Computer Press a.s., 2004. ISBN 80-7226-750-7.