point

point = bod, tečka

            ukazovat, směřovat, mířit

základní fráze:

strong point - silná stránka

I would like to point out that ...  - Rád bych upozornil, že...

příklady z praxe:

At this point we are ready to proceed. Na tomto místě jsme připraveni pokračovat.

He pointed at the bottle of wine, which he wanted. Ukázal na láhev vína, kterou chtěl.