pluck

pluck = kuráž, odvaha (podstatné jméno)

              trhat, škubat, vytáhnout (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

She plucks her eyebrows.  Vytrhávala si své obočí.

He plucked a stone out of the river.  Vytáhl kámen z řeky.

It takes a lot of pluck to stand up to a bully. Vyžaduje to hodně odvahy postavit se tyranovi.