pinch

pinch = štípnutí, špetka (podstatné jméno)

              štípnout, přiskřípnout, tlačit

              (pravidelné sloveso)

základní fráze:

pinch of salt - špetka soli

take something with a pinch - brát něco s rezervou

příklady z praxe:

I can not believe that, pinch me. Nemůžu tomu uvěřit, štípni mě.

These shoes pinch my toes.V těchto botách mě tlačí prsty u nohou.