pilgrim

pilgrim = poutník (podstatné jméno)

příklady z praxe:

Thousands of Muslim pilgrims traveled to Mecca. Tisíce muslimských poutníků cestovali do Mekky.