pick up

pick up = zvednout, sebrat, chytit, získat, nabýt

 

příklady v praxi:

I will pick up outside of library. Vyzvednu Tě mimo knihovnu.

pick up the gaunlet příjmout výzvu nebo zdvihnout hozenou rukavici

He picked the phone up and dialled. Zvedl telefon a vytočil číslo.