phew

phew = uf, ty jó

příklady z praxe:

Phew, it's hot! Uf, je horko!

Phew! I'm so glad I don't have to do homework.  Uf! Jsem tak ráda, že nemusím dělat domácí úkoly.