perception

perception = vnímání, pohled

základní fráze:

sensory perception - smyslové orgány

visual perception - zrakový vjem

příklady z praxe:

the normal limits to human perception - normání hranice lidského vnímání

People's perceptions of this town have changed radically. Vnímání lidí z tohoto města se radikálně změnilo.

advertising affects the customer's perception of a product - reklama ovlivňuje, jak zákazník vnímá výrobek