peer

peer = civět, zírat

             vrstevník

příklady z praxe:

He was respected and admired by his peers. Byl respektován a obdivován svými vrstevníky. 

The moon peered from behind dark clouds. Měsíc vykoukl z temných mraků.

She was peering through the window. Zírala z okna.