pattern

pattern = vzorek, schéma (podstatné jméno)

                 obkreslit, udělat podle vzoru

                 (pravidelné sloveso)

základní fráze:

tread pattern = dezén běhounu pneumatiky

příklady z praxe: 

The dishes have a floral pattern around the rim. Misky mají květinový vzor kolem ráfku.

They are studying behavior patterns among high-school students. Studují vzorce chování mezi studenty středních škol.

The new program is patterned after an earlier one. Nový program si bere za vzor dřívější.