overrated

overrated = přeceňovaný

příklady z praxe:

In my experience college degrees are extremely overrated. Podle mých zkušeností se univerzitní vzdělání velmi přeceňuje.
 
In my opinion, she's a hugely overrated singer. Podle mého názoru je to velmi přeceňovaný zpěvák.